انواع برجك تحت فشار كه از يك برروي مخزن

در نوع تحت فشار كه از يك برجك برروي مخزن حاوي آكنه يا سيني استفاده مي‌شود، ارتفاع برجك بستگي به ظرفيت و ميزان عبور آب دارد. ولي در طرح پرموتيت، از يك سيني و مسير داخلي بنام اسكرابر استفاده مي‌شود كه بعد از پاشش آب از اسپري والو و قبل از برخورد آن به سطح سيني، اكثر گازهاي خورنده از آن جدا، سپس آب از مجراي زير آن به قسمت زيرين اسكرابر رفته و با بخار ورودي به دستگاه با شرايط بار بسيار كم برخورد نموده و از قسمت بالاي آن سرازير مي‌شود.

بعد از تبادل حرارت بخار و آب، بخش اعظم بخار به غير از مقدار كمي كه جهت خارج كردن گازهاي غير قابل تقطير به هواي خارج تخليه مي‌شود، به آب تبديل مي‌شود بنابراين براي جمع آوري آبهاي حاصل از اين برخورد، از مخزن ذخيره‌اي كه لوله‌هاي خروجي دستگاه در زير آن نصب شده استفاده مي‌شود. در حقيقت اين مخزن نقش مخزن كندانس، مخزن ذخيره و مخزن تعادلي حرارت (جهت جلوگيري از شوك حرارتي) را انجام مي‌دهد.
براي نگهداري دستگاه هوازدا و جلوگيري از خوردگي آن در قسمت مخزن ذخيره از رنگ اپوكسي مقاوم حرارت استفاده شده و قسمت برجك آن از جنس استنلس استيل ساخته مي‌شود.
براي كاربري آسان و ايمني دستگاه نيز از انواع دستگاههاي كنترلي نظير مانومتر، ترمومتر، شيشه آبنما، تله سرريز (Overflow Trap) كنترل كننده سطح آب (Level Control)، لوله‌هاي گرم كننده،شير خلاء شكن، شير فشار شكن، شير برقي آب و بخار ورودي ترموستات و دريچه بازيد (منهول و هندهول) استفاده مي‌شود.

جداول انتخاب طرح پرموتيت:


 

OUTLET

CAPACITY

LBS./HR

STORAGE

LBS.

DIMENSIONS

A

B

C

Approx

D

E

F

G

H

I

M

5,000

1,250

4'-0"

3'-0"

6'-0"

1'-6"

6'-6"

2'-10"

3'-8"

4"

2'-6"

2'-6"

9,000

1,500

4'-0"

3'-6"

6'-6"

1'-6"

6'-6"

2'-10"

3'-8"

4"

2'-6"

2'-6"

18,000

3,000

4'-0"

6'-3"

9'-3"

1'-7"

6'-6"

2'-10"

3'-8"

4"

2'-6"

5'-0"

25,000

4,167

4'-0"

8'-9

11'-9"

1'-7"

6'-6"

2'-10"

3'-8"

4"

2'-6"

5'-0"

30,000

5,000

4'-0"

10'-6"

13'-6"

1'-7"

6'-6"

2'-10"

3'-8"

4"

2'-6"

6'-0"

40,000

6,666

5'-0"

9'-0"

12'-7"

2'-2"

7'-3"

3'-4"

4'-8"

4"

3'-0"

6'-0"

50,000

8,333

5'-0"

11'-3"

14'-10"

2'-2"

7'-3"

3'-4"

4'-8"

4"

3'-0"

6'-0"

70,000

11,667

6'-0"

10'-0"

13'-8"

2'-9"

8'-6"

3'-10"

5'-6"

6"

3'-6"

6'-0"

90,000

15,000

6'-0"

13'-0"

16'-8"

2'-9"

8'-6"

3'-10"

5'-6"

6"

3'-6"

8'-0"

110,000

18,333

6'-0"

16'-3"

19'-11"

2'-9"

8'-10"

3'-10"

5'-6"

6"

3'-6"

10'-0"

150,000

25,000

6'-0"

20'-0"

23'-8"

3'-0"

8'-10"

3'-10"

5'-6"

6"

3'-6"

12'-0"

200,000

33,333

8'-0"

13'-3"

17'-8"

4'-5"

11'-4"

4'-10"

6'-10"

8"

4'-6"

8'-0"

250,000

41,667

8'-0"

16'-9"

21'-2"

4'-5"

11'-4"

4'-10"

6'-10"

8"

4'-6"

10'-0"

300,000

50,000

8'-0"

20'-6"

25'-0"

4'-5"

11'-6"

4'-10"

6'-10"

8"

4'-6"

12'-0"

400,000

66,667

10'-0"

16'-6"

21'-6"

5'-2"

13'-9"

6'-0"

8'-6"

10"

5'-6"

10'-0"

 


پاسخ

Scroll To Top