خارج شدن آب پر حرارت و پر فشار از قسمت تخلیه ديگ (Blowdown)

هنگاميكه آب پر حرارت و پر فشار از قسمت تخلیه ديگ (Blowdown) خارج مي‌شودو از داخل شيرهاي كنترل جريان (يا تله هاي بخار) در بخش تقسيم جريان كلكتورها مي‌گذرد ، دچار افت شديد فشار تا 5-20psi مي‌شود، بنابراين تبديل به مخلوطي از بخار و آب مي‌شود (پديده Flash).كه براي جداسازي آب كثيف خروجي از بويلر و بخار كم فشار تميز و حداكثر بازيافت انرژي توسط دستگاههاي بخار كم فشار، از دستگاهي بنام فلاش تانك استفاده مي‌شود.

درفلاش تانك از يك بخش جدا كننده يا موج گير استفاده شده كه اين مخلوط را به سمت ديواره‌هاي فلاش تانك هدايت مي‌كند تا آب پس از برخورد به بدنه فلاش تانك در آن دور زده و در اثر سرعت زياد حالت سانتريفوژ پيدا كند. بنابراين در اثر تفاوت وزن مخصوص، بخار و آب از هم جدا شده، بخار به صورت طبيعي به سمت بالا و آب به همين طريق به سمت پايين مخزن حركت نموده و از هم جدا مي‌شوند. بخار خروجي از دستگاه به سمت تانك تغذيه ديگ بخار يا دستگاههايي كه به بخار كم فشار احتياج دارند لوله كشي مي‌شود. گرماي باقي مانده در آب كثيف خروجي از زير دستگاه به مبدلهاي حرارتي جهت افزايش بازيافت حرارت يا خروجي تانكها و يا فاضلاب هدايت مي‌شود.بيش از پنج ديگ با فشار كاري‌ مختلف مي‌توانند فقط به يك فلاش تانك متصل شوند. معمولاً بدنه فلاش تانكها از جنس استنلس استيل بوده و ضخامت بدنه با احتساب 3 ميليمتر خوردگي در نظر گرفته مي‌شود. دستگاههاي فلاش تانك ساخت ايران مخزن بر حسب مدل اسپراكس ساركو بوده و طراحي آن نيز بر اساس Bs5500-Category3 مي‌باشد. حداكثر فشار و دماي طراحي فلاشي تانك نيز 14bar و مي‌باشد.

طريقه انتخاب مدل فلاش تانك:
1- با داشتن فشار ديگ بصورت افقي در نمودار خط مستقيمي رسم نموده تا به منحني فشار بخار مصرفي برخورد نمايد
2- سپس بصورت عمودي به سمت پايين خطي رسم نموده تا به منحني دبي مصرفي از ديگ برخورد نمايد.
3- نقطه برخورد به سمت راست و روی مسیر فشاربخار مصرفی خطي رسم نماييد تا دوباره منحني فشار بخار مصرفي را قطع نمايد.
4- در مرحله آخر نيز به سمت بالا خطي عمودي رسم نماييد تا به مدل مورد نظر برسيم.پاسخ

Scroll To Top