مبدل حرارتي خنک کننده روغن

جنس مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله برحسب نوع سيال وخورندگي سيال جاري درآن مي‌باشد.معمولاً بدنه ازنوع كربن استيل، استنلس استيل و يابرنج بوده و تيوبهاي داخلي آن معمولا ًازجنس مس، استنلس استيل، كربن استيل، برنج و... مي‌باشند. طريقه كاركرد آن به اينصورت است كه انرژي و گرما از سيال گرم به ديواره تيوبها (لوله‌هاي داخل) منتقل شده واز طرف ديگر اين حرارت به سيال سرد انتقال مي‌يابد.

اساس انتخاب نوع مبدل برحسب نوع دو سيال جاري درآن, و اساس محاسبه آن طبق دبي، دماي ورودي، دماي خروجي و فشار نوع سيال گرم وپيدا شدن سطح حرارتي مطلوب مي‌باشد.

 

برای دانلود فایل کامل کلیک کنید .


پاسخ

Scroll To Top