سفارش ساخت 11 فروند تانكر به شركت برزیلی

پایگاه خبری صنعت حمل و نقل ایران - شرکتها - شركت كشتی ‌سازی OSX’s Acu برزیل با شركت حمل‌ونقل Kingfish do Brazil این كشور قرارداد امضا كرد .به گزارش مانا،به موجب این قرارداد 11 فروند تانكر متوسط ساخته خواهد شد.

این شناورها به ارزش 732 میلیون دلار و 45 هزار DWT ظرفیت در سال 2017 تحویل داده می شوند.شركت Kingfish do Brazil پس از تحویل گرفتن این كشتی‌ها ، آنها را به شركت پتروبراس اجاره خواهد داد شركت كشتی ‌سازی OSX’s Acu برزیل با شركت حمل‌ونقل Kingfish do Brazil این كشور قرارداد امضا كرد .به گزارش مانا،به موجب این قرارداد 11 فروند تانكر متوسط ساخته خواهد شد.این شناورها به ارزش 732 میلیون دلار و 45 هزار DWT ظرفیت در سال 2017 تحویل داده می شوند.شركت Kingfish do Brazil پس از تحویل گرفتن این كشتی‌ها ، آنها را به شركت پتروبراس اجاره خواهد داد.
شركت كشتی‌سازی OSX’s Acu از شركتهای مشترك هیوندای و OSX است.تعداد سفارشات دریافتی ساخت كشتی در این شركت از آغاز سال جاری تاكنون به 14 فروند رسیده است.


پاسخ

Scroll To Top