توسعه همكاري هاي شركت حفاري عراق و شرکت ملي حفاري ایران

مديرعامل شركت ملي حفاري ايران از مذاكره با شركت حفاري عراق و آغاز همكاري دوجانبه در زمينه هاي نفتي خبر داد.به گزارش روابط عمومي شركت ملي حفاري ايران،مهندس حميدرضا گلپايگاني مديرعامل شركت از مذاكره با شركت حفاري عراق در زمينه توسعه همكاريهاي نفتي بويژه انجام خدمات فنی چاههاي نفت وگاز و استفاده از توانمنديهاي هر دو شركت خبر داد و اظهار كرد : هر دو شركت توافق كرده اند تا يك كارگروه مشترك،زمينه همكاري هاي فني،تخصصي و آموزشي را بررسي كرده و شرايط عقد قرارداد را بوجود آورد.

مديرعامل شركت ملي حفاري ايران افزود : ايجاد تعامل،همكاري و مشاركت با شركت هاي بين المللي و شركت هاي حفاري كشورهاي همسايه در برنامه چشم انداز شركت ترسيم شده است ،لذا بر همين اساس توافق گرديد تا كارشناسان كشور عراق از امكانات،تجهيزات عمليات حفاري و چگونگي ارائه خدمات فني مهندسي يكپارچه ملي حفاري بازديد بعمل آورند، كه مقدمات انجام كار از طريق واحد بازاريابي و همكاري هاي بين المللي شركت در حال برنامه ريزي و پيگيري است.

گلپايگاني به توانمنديهاي شركت در زمينه آموزش نيروي انساني اشاره كرد و گفت : يكي از نقاط بارز شرکت تربيت نيروي انساني متخصص مورد نياز صنعت حفاري كشور است، بطوريكه هم اكنون كادر تخصصي و كليدي از فارغ التحصيلان آموزشگاه شركت مي باشند و از طرفي علاوه بر تامين منابع انساني تخصصي مورد نياز ،به ديگر كشورهاي متقاضي و شركت هاي خصوصي از جمله بوليوي خدمات آموزشي ارائه كرده است.

وي افزود : بر همين اساس مقرر گرديد تا تعدادي از كارشناسان شركت حفاري عراق از خدمات آموزشي،آكادميك و ميداني ملي حفاري در زمينه عمليات حفاري و خدمات فني و مهندسي بويژه حفاري انحرافي استفاده نمايند.

گلپايگاني ملي حفاري را شركتي با رتبه بين المللي معرفي كرد و بيان داشت : مجموعه ملي حفاري بر پايه اقتدار مهندسي و دانش فني شكل گرفته است و متخصصان اين صنعت راهبردي،بيش از سه دهه است كه تخصص خود را در فتح مخازن پيچيده نفت و گاز كشور به اثبات رسانده اند.

وي يادآور شد : سخت كوشان ملي حفاري نشان داده اند كه از پتانسيل و ظرفيت بالايي در پاسخگويي به نياز صنعت نفت كشور، برنامه ريزي،هدايت،اجرا و نظارت پروژه ها بويژه، پروژه هاي كليد در دست ( EPD ) برخوردار مي باشند و در اين زمينه تجارب ارزشمندي در اجراي فازهاي يك،5 ،9 ،10 ،12 ،14 ،17 و 18 پارس جنوبي،پروژه هاي خشكي و حفاري چاههاي اكتشافي كسب كرده اند.

مديرعامل شركت در خاتمه تصريح كرد : ملي حفاري با راهبري 74 دستگاه حفاري خشكي و دريايي سهم اول بازار حفاري كشور را در دست دارد و در سرفصل برنامه هاي اين شركت پاسخگويي به نيازهاي صنعت نفت كشور هدف گذاري شده است.


پاسخ

Scroll To Top