طريقه محاسبه مبدلهاي بخار به آب (طرحSU )

-ابتدا با دانستن دماي ورودي و خروجي آب مصرفي (مثلا 140-40 درجه فارنهايت) و فشار بخار داخل پوسته (مثلا 15PSI)، از جدول شماره1 ضريب دمايي را پيدا مي نماييم (29.5).

2-در جدول2 و در ستون دبي آب مصرفي (مثلا 35GPM)، ضريب دمايي بدست آمده را جستجو نموده تا مدل اوليه مبدل (SU64-4)و سرعت متوسط آب درون لوله (Avg. Tube Vel=5.1)پيدا شود.


ادامه مطلب

مبدل حرارتي خنک کننده روغن

جنس مبدلهاي حرارتي پوسته و لوله برحسب نوع سيال وخورندگي سيال جاري درآن مي‌باشد.معمولاً بدنه ازنوع كربن استيل، استنلس استيل و يابرنج بوده و تيوبهاي داخلي آن معمولا ًازجنس مس، استنلس استيل، كربن استيل، برنج و... مي‌باشند. طريقه كاركرد آن به اينصورت است كه انرژي و گرما از سيال گرم به ديواره تيوبها (لوله‌هاي داخل) منتقل شده واز طرف ديگر اين حرارت به سيال سرد انتقال مي‌يابد.


ادامه مطلب

خارج شدن آب پر حرارت و پر فشار از قسمت تخلیه ديگ (Blowdown)

هنگاميكه آب پر حرارت و پر فشار از قسمت تخلیه ديگ (Blowdown) خارج مي‌شودو از داخل شيرهاي كنترل جريان (يا تله هاي بخار) در بخش تقسيم جريان كلكتورها مي‌گذرد ، دچار افت شديد فشار تا 5-20psi مي‌شود، بنابراين تبديل به مخلوطي از بخار و آب مي‌شود (پديده Flash).كه براي جداسازي آب كثيف خروجي از بويلر و بخار كم فشار تميز و حداكثر بازيافت انرژي توسط دستگاههاي بخار كم فشار، از دستگاهي بنام فلاش تانك استفاده مي‌شود.


ادامه مطلب

انواع برجك تحت فشار كه از يك برروي مخزن

در نوع تحت فشار كه از يك برجك برروي مخزن حاوي آكنه يا سيني استفاده مي‌شود، ارتفاع برجك بستگي به ظرفيت و ميزان عبور آب دارد. ولي در طرح پرموتيت، از يك سيني و مسير داخلي بنام اسكرابر استفاده مي‌شود كه بعد از پاشش آب از اسپري والو و قبل از برخورد آن به سطح سيني، اكثر گازهاي خورنده از آن جدا، سپس آب از مجراي زير آن به قسمت زيرين اسكرابر رفته و با بخار ورودي به دستگاه با شرايط بار بسيار كم برخورد نموده و از قسمت بالاي آن سرازير مي‌شود.


ادامه مطلب
1

Scroll To Top