هوازداي گرم (Thermal deareator)

كاربرد: به منظور حذف گازهاي موجود در آب (نظير اكسيژن و دي اكسيد كربن) كه در اثر فشار و حرارت سيستمهاي تاسيساتي نظير ديگهاي بخار خاصيت خورندگي بر روي فلزات پيدا مي‌كند از دستگاهي بنام هوازداي حرارتي استفاده مي‌شود بنابراين اين گازها بايد بطور كامل از آب جدا شوند بطوريكه ميزان گاز دي اكسيد كربن در آب به صفر و ميزان اكسيژن محلول به كمتر از Lit/cc 0.0055 برسد.

 

 

كاركرد:
گازهاي موجود در آب با افزايش درجه حرارت آب حلاليت خود را در آن از دست مي‌دهند و افزايش جداسازي

اين گازها از آب رابطه مستقيمي با درجه حرارت كاري دارد و بنابراين دستگاه هوازدا از اين خاصيت استفاده

نموده و با اسپري نمودن آب و تماس آن با بخار ورودي به دستگاه كه بصورت مخالف به يكديگر برخورد مي‌نمايند

باعث جداسازي گازهاي محلول در آب مي‌شوند. عمل برخورد و تلفيق غير همسوي آب و بخار پس از پاشش

آب به قسمت هوازدا ممكن است بصورت عبور نمودن آب از لابلاي سيني‌هاي تعبيه شده يايك بستر آكنده

(Packing) كه جهت افزايش سطح تماس آب و بخار داخل يك برجك قرار دارد و يا اسكرابر داخل مخزن

هوازدا باشد.در هر سه نوع بيشتر اكسيژن و دي اكسيد كربن محلول در آب، در اثر پاشش اوليه آب حذف

مي‌شوند و بقيه آن در تماس بخار با آب حذف مي‌گردد.

جهت گرمايش هر چه بيشتر آب ورودي به دستگاه و به منظور افزايش راندمان تخليه هوا از آب هنگام اسپري

نمودن آن، معمولاً از يك پيشگرمكن نظير مبدل حرارتي استفاده مي‌شوند. البته لازم به ذكر است كه دستگاه هوازدا

ممكن است درشرايط خلاء، تحت فشار(برجك‌دار-شكل 1)ويا اتمسفريك(پرموتيت شكل 2)كار كند كه دماي مطلوب آب

ورودي تابع نوع آن مي‌باشد. در نوع خلاء بهترين دما 90-70 درجه سانتيگراد ، در نوع اتمسفريك 100 درجه

و در نوع تحت فشار 104-103 درجه مي‌باشد.
در نوع تحت فشار كه از يك برجك برروي مخزن حاوي آكنه يا سيني استفاده مي‌شود، ارتفاع برجك بستگي به

ظرفيت و ميزان عبور آب دارد. ولي در طرح پرموتيت، از يك سيني و مسير داخلي بنام اسكرابر استفاده مي‌شود

كه بعد از پاشش آب از اسپري والو و قبل از برخورد آن به سطح سيني، اكثر گازهاي خورنده از آن جدا، سپس آب

از مجراي زير آن به قسمت زيرين اسكرابر رفته و با بخار ورودي به دستگاه با شرايط بار بسيار كم برخورد نموده

و از قسمت بالاي آن سرازير مي‌شود.
بعد از تبادل حرارت بخار و آب، بخش اعظم بخار به غير از مقدار كمي كه جهت خارج كردن گازهاي غير قابل تقطير

به هواي خارج تخليه مي‌شود، به آب تبديل مي‌شود بنابراين براي جمع آوري آبهاي حاصل از اين برخورد، از مخزن ذخيره‌اي

كه لوله‌هاي خروجي دستگاه در زير آن نصب شده استفاده مي‌شود. در حقيقت اين مخزن نقش مخزن كندانس، مخزن ذخيره و مخزن تعادلي حرارت (جهت جلوگيري از شوك حرارتي) را انجام مي‌دهد.
براي نگهداري دستگاه هوازدا و جلوگيري از خوردگي آن در قسمت مخزن ذخيره از رنگ اپوكسي مقاوم حرارت استفاده شده و قسمت برجك آن از جنس استنلس استيل ساخته مي‌شود.
براي كاربري آسان و ايمني دستگاه نيز از انواع دستگاههاي كنترلي نظير مانومتر، ترمومتر، شيشه آبنما، تله سرريز (Overflow Trap) كنترل كننده سطح آب (Level Control)، لوله‌هاي گرم كننده،شير خلاء شكن، شير فشار شكن، شير برقي آب و بخار ورودي ترموستات و دريچه بازيد (منهول و هندهول) استفاده مي‌شود.

جداول انتخاب طرح پرموتيت:


 


 

OUTLET

CAPACITY

LBS./HR

STORAGE

LBS.

DIMENSIONS

A

B

C

Approx

D

E

F

G

H

I

M

5,000

1,250

4'-0"

3'-0"

6'-0"

1'-6"

6'-6"

2'-10"

3'-8"

4"

2'-6"

2'-6"

9,000

1,500

4'-0"

3'-6"

6'-6"

1'-6"

6'-6"

2'-10"

3'-8"

4"

2'-6"

2'-6"

18,000

3,000

4'-0"

6'-3"

9'-3"

1'-7"

6'-6"

2'-10"

3'-8"

4"

2'-6"

5'-0"

25,000

4,167

4'-0"

8'-9

11'-9"

1'-7"

6'-6"

2'-10"

3'-8"

4"

2'-6"

5'-0"

30,000

5,000

4'-0"

10'-6"

13'-6"

1'-7"

6'-6"

2'-10"

3'-8"

4"

2'-6"

6'-0"

40,000

6,666

5'-0"

9'-0"

12'-7"

2'-2"

7'-3"

3'-4"

4'-8"

4"

3'-0"

6'-0"

50,000

8,333

5'-0"

11'-3"

14'-10"

2'-2"

7'-3"

3'-4"

4'-8"

4"

3'-0"

6'-0"

70,000

11,667

6'-0"

10'-0"

13'-8"

2'-9"

8'-6"

3'-10"

5'-6"

6"

3'-6"

6'-0"

90,000

15,000

6'-0"

13'-0"

16'-8"

2'-9"

8'-6"

3'-10"

5'-6"

6"

3'-6"

8'-0"

110,000

18,333

6'-0"

16'-3"

19'-11"

2'-9"

8'-10"

3'-10"

5'-6"

6"

3'-6"

10'-0"

150,000

25,000

6'-0"

20'-0"

23'-8"

3'-0"

8'-10"

3'-10"

5'-6"

6"

3'-6"

12'-0"

200,000

33,333

8'-0"

13'-3"

17'-8"

4'-5"

11'-4"

4'-10"

6'-10"

8"

4'-6"

8'-0"

250,000

41,667

8'-0"

16'-9"

21'-2"

4'-5"

11'-4"

4'-10"

6'-10"

8"

4'-6"

10'-0"

300,000

50,000

8'-0"

20'-6"

25'-0"

4'-5"

11'-6"

4'-10"

6'-10"

8"

4'-6"

12'-0"

400,000

66,667

10'-0"

16'-6"

21'-6"

5'-2"

13'-9"

6'-0"

8'-6"

10"

5'-6"

10'-0"

 

CAPaCITY

LBS./HR

CONNECTIONS

WEIGHT-LBS.

DRAIN

INLET

OUTLET

OVERFLOW

STEAM

RETURNS

SHIP.

OPER.

FLOOD.

5,000

1"

¾"

3"

1"

3"

1"

1,800

3,900

5,400

9,000

1½"

1"

4"

1"

4"

1"

1,920

4,100

5,600

18,000

1½"

1"

4"

1½"

6"

1½"

2,360

6,500

8,700

25,000

2"

1½"

4"

1½"

6"

1½"

2,510

7,920

10,920

30,000

2"

1½"

5"

2"

6"

2"

3,010

9,500

13,100

40,000

2"

1½"

5"

2"

8"

2"

3,360

11,680

16,400

50,000

2"

2"

6"

2"

8"

2"

4,200

14,600

20,500

70,000

2"

2"

6"

2"

10"

2"

5,160

19,300

25,800

90,000

2½"

3"

8"

3"

10"

2"

5,860

23,800

33,200

110,000

2½"

4"

8"

4"

12"

2 ½"

6,900

29,000

40,200

150,000

2½"

4"

10"

4"

12"

2 ½"

8,000

37,400

48,600

200,000

2½"

4"

12"

6"

16"

3"

8,300

46,600

54,300

250,000

2½"

6"

12"

6"

16"

3"

9,700

57,500

68,600

300,000

2½"

6"

12"

6"

18"

3"

11,300

68,400

81,700

400,000

2½"

8"

12"

6"

20"

4"

13,700

87,900

102,900

 انتخاب طرح برجك دار: 
 

Steam Rating

At 200oF

5000

11000

20000

30000

45000

70000

100000

130000

At 150oF

3000

6000

11000

17000

24000

38000

55000

75000

At 100oF

2000

4500

8000

12500

18000

28000

40000

54000

At 50oF

1500

3500

6000

10000

15000

23000

33000

45000

Clumn Dim.

A

8 5/8"

1'- 3/4"

1'- 4"

1'- 8"

2'- 0"

2'- 6"

3'- 0"

3'- 6"

B

3'- 9"

4'- 1/4"

4'- 10"

5'- 3"

5'- 7"

6'- 1"

6'- 5"

7'- 0"

Water inlet

1  1/4"

1  1/2"

1  1/2"

2"

2"

2  1/2"

3"

4"

 

Storage Dim

C

6'- 5"

6'- 8"

8'- 5"

8'- 10"

9'- 2"

10'- 9"

11'- 2"

12'- 8"

D

2'- 0"

2'- 0"

3'- 0"

3'- 0"

3'- 0"

4'- 0"

4'- 0"

5'- 0"

E

5'- 11"

5'- 11"

7'- 0"

7'- 0"

9'- 0"

9'- 3"

12'- 6"

13'- 6"

Steam inlet

2 NPT

2 NPT

3 NPT

3 NPT

4 FLG

6 FLG

6 FLG

6 FLG

Overflow conn

1 1/4"

1 1/4"

2 1/2"

2 1/2"

2 1/2"

3"

3"

3"

Pump Supply

2"NPT

2"NPT

3"NPT

3"NPT

3"NPT

4 FLG

4 FLG

4 FLG

Tank Cap.(gal)

110

110

330

330

430

800

1070

1500

Weight (Lb)

400

400

925

925

1135

1695

2095

2565

 

 


بازدیدها : 2407

Scroll To Top