جدا كننده هوا (Air separator)

ايرسپراتور دستگاهي است كه با جداسازي هواي محلول در آب كه بطور طبيعي در آن وجود دارد، باعث افزايش راندمان دستگاههاي مختلف مخصوصاً تهويه مطبوع مي‌شود، زيرا هواگيري سيستمهاي تاسيساتي به بازدهي بهتر وسايلي چون پمپها، شيرها و كويلهاي حرارتي منتهي خواهد شد.

طريقه كاركرد: 
بطور فيزيكي، بيشترين حد جداسازي هوا از آب در اثر تلفيقي از نيروي گريز از مركز و كاهش سرعت صورت مي پذيرد. در ايرسپراتورهاي طرح مماسي(طرح بل اندگاست) يك جريان گردابي در ديواره دستگاه ايجاد مي‌شود. بنابراين آب سرد يا گرم توليد شده در چيلر و يابويلر، پس از ورود به ايرسپراتور به ديواره مخزن برخورد نموده و به دور آن گردش مي‌نمايد و پس از ايجاد نيروي گريز از مركز، آب كه سنگين‌تر است به ديواره‌هاي چسبيده و هوا كه سبكتر است در ميانه مخزن دستگاه باقي مي‌ماند كه اين هوا از طريق يك كلكتور از جنس استنلس استيل كه در وسط دستگاه وجود دارد جذب شده و به بيرون و يا تانكهاي تحت فشار هوا هدايت مي‌شود.

ايرسپراتورهاي عمودي ايران مخزن (طرح بل اندگاست) در دو نوع فيلتردار و بدون فيلتر ارائه مي شود كه در طرح فيلتردار مواد زائد و آشغالهاي داخل آب توسط يك فيلتر كه در زير مخزن دستگاه نصب شده و براحتي قابل تميز كردن است گرفته شده و از ورود آنها به سيستم جلوگيري مي‌نمايد. اين فيلتر از جنس گالوانيزه بوده و بايد هر 30 روز يكبار تميز شود.

 
اخطار: در هنگام باز نمودن قسمت زيرين دستگاه ايرسپراتور فيلتردار بايد دقت نمود كه دستگاه از زير بار درآمده و كاملا خنك شده باشد(دماي كمتر از ). در غير اينصورت عواقب وخيمي را از لحاظ سوختگي شديد و تلفات انساني در بر خواهد داشت.

طريقه محاسبه مدل دستگاه: 
محاسبه دستگاه ايرسپواتور بسيار ساده بوده و با دانستن دبي آب عبوري از دستگاه و حداكثر افت فشار مجاز، مدل دستگاه از نمودار يا جدول زير قابل انتخاب مي‌باشد.
لازم بذكر است حداكثر دماي كاري ايرسپواتور  و حداكثر فشار كار آن  125Psi مي‌باشد.

نمودار انتخاب دستگاه ايرسپراتور فيلتر دار (مدل R )

نمودار انتخاب دستگاه ايرسپراتور بدون فيلتر (مدل RL )

جدول انتخاب مدل ايرسپراتور
 

 

Model

Capacity

GPM

DIMENSIONS IN INCHES

Strainer

FreeArea

Sq.Inches

Approx.

Shpg

Wt.Lbs.

Size of

Tangential

Openings

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

R-2

56

2

NPT

15 7/8

7

4

4 7/8

6 5/8

7 3/8

2

1

1

9

32

55

R-2½

90

17 1/8

71/2

5 5/8

8 3/8

9 3/4

2 5/8

45

90

R-3

190

3

25 11/16

8

9 5/8

8 1/16

10 3/4

16 3/4

3 11/16

12

66

95

R-4

300

4

Flanged

30 3/4

10

11 1/4

9 1/2

12 3/4

20 1/2

4 1/8

2

14

140

165

R-5

500

5

36 1/8

12

13 3/16

10 15/16

16

23 3/4

5 1/4

17

220

R-6

700

6

42 3/4

14

15 1/2

13 1/4

18

25 3/4

5 11/16

19

220

300

R-8

1300

8

53 11/16

18

19 1/4

16 9/16

24

31 3/4

7 11/16

2

23

310

460

R-10

2000

10

64 5/8

22

22  9/16

20 1/16

30

37 3/4

9 5/8

28

435

860

R-12

2750

12

76 15/16

27

275/16

22 5/8

36

46 3/4

11 5/8

34

590

1200

R-14

3400

14

89 3/8

31 1/2

313/4

26 1/8

42

54 1/2

14

32

715

1780

R-16

4400

16

102 3/8

36

36 1/8

30 1/4

48

62 1/2

16

36

919

2425

R-18

5200

18

123

40 1/2

44 3/4

37 3/4

54

70 1/4

18

52

1521

3410

R-20

6300

20

135 7/8

45

49 1/8

41 3/4

60

78

20

56

1989

5310

R-22

7400

22

148 1/8

49 5/8

52 3/4

45 3/4

66

85 7/8

22

60

2322

6400

R-24

8500

24

159 3/8

54

56 1/8

49 1/4

72

93 1/2

24

64

2841

7530

RL-2

56

2

NPT

15 7/8

7

4

4 7/8

6 5/8

7 3/8

2

1

1

N/A

N/A

50

RL-2½

90

17 3/8

7 1/2

4 1/2

5 5/8

8 3/8

9 3/4

2 5/8

65

RL-3

190

3

26 3/8

8

10 5/16

8 1/16

10 3/4

16 3/4

3 11/16

11/4

85

RL-4

300

4

Flanged

31 5/8

10

12 1/8

9 1/2

12 3/4

20 1/2

4 1/8

11/2

100

RL-5

530

5

36 7/16

12

13 1/2

10 15/16

16

23 3/4

5 1/4

160

RL-6

850

6

43 3/16

14

15 13/16

13 1/4

18

25 3/4

5 11/16

205

RL-8

1900

8

53 11/16

18

19 1/8

16 9/16

24

31 3/4

7 11/16

2

400

RL-10

3200

10

64 11/16

22

22 5/8

20 1/16

30

37 3/4

9 5/8

630

RL-12

4800

12

75 1/8

27

25 3/4

22 5/8

36

46 3/4

11 5/8

980

RL-14

6100

14

95

31 1/2

35

28 1/2

42

54 1/2

14

1700

RL-16

8000

16

105 3/4

36

38 1/8

31 5/8

48

62 1/2

16

2325

RL-18

9700

18

123

40 1/2

44 3/4

37 3/4

54

70 1/4

18

3275

RL-20

12000

20

135 1/2

45

48 5/8

41 3/4

60

78

20

5140

RL-22

15000

22

148

49 3/8

52 5/8

45 3/4

66

85 7/8

22

6190

RL-24

17000

24

159 1/2

54

56 1/8

49 1/4

72

93 1/2

24

7250

 

 


بازدیدها : 3797

Scroll To Top