دستگاه فيلتر شني -SAND FILTER

فيلتر شني دستگاهي است كه با صاف نمودن (فيلتر اسيون) فيزيكي آب باعث حذف ذرات معلق موجود در آن نظير گل، رنگ، مواد آلي، پلانكتون، باكتري‌ها و ذرات حاصل از خوردگي مي‌شود.در اين دستگاه، آب حاوي ذرات معلق را از بستري از ذرات يك ماده كه مي‌تواند شن و يا ذغال آنترايست (فيلتر كربن اكتيو) باشد عبور مي‌دهند. در اثر عبور آب از خلل و فرج بين ذرات شن، مواد معلق آب گير كرده و آب تقريبا عاري از مواد معلق، بدست مي‌آيد. البته جمع شدن ذرات معلق در خلل و فرج فيلتر، باعث افزايش افت فشار مي‌گردد كه اگر اين افت فشار از حد معيني تجاوز نمايد، بايد صافي را شستشو داد.

كاربرد دستگاه فيلتر شني:
الف: تصفيه آب رودخانه‌هاي با كدورت بالا پس از واحدهاي انعقاد، لخته سازي و ته نشيني جهت تهيه آب شرب، بهداشتي و صنعتي
ب: جهت تصفيه آب استخر براي جلوگيري از كدر شدن آب و زلال سازي آن
ج: تصفيه نهايي فاضلابهاي صنعتي و انساني
د: تصفيه آب برج خنك كن از مواد معلق نفوذي از هوا به آب مانند گرد و خاك
البته در هنگامي كه بجاي شن از ماده‌اي بنام كربن اكتيو (كربو- دور) دستگاه استفاده شود، با حذف كلر، فنولها و مواد آلي مشابه، مزه نامطلوب و رنگ آب از بين خواهد رفت. در اينگونه فيلترها توصيه مي‌شود زغال موجود در دستگاه هر شش ماه يكبار شستشو و احيا گردد. براي اين منظور كافي است پس از شستشوي معكوس فيلتر، دانه‌هاي زغال را به مدت 20 الي 30 دقيقه با بخار آب كم فشار شستشو داد.
ساختمان فيلتر شني (فشاري)
بدنه اين فيلترها، استوانه‌اي شكل و از فولاد بر اساس استاندارد‌هاي معتبر ساخته شده است و داراي دو دريچه بازديد بوده و براي جلوگيري از خوردگي، كليه سطوح مجاور با آب داخل مخزن دستگاه از دو لايه رنگ اپوكسي و كليه سطوح بيروني دستگاه كه در مجاورت هوا قرار دارند رنگ روغني پوشش داده مي‌شود. فشار استاندارد در اين فيلترها بين 7-3 اتمسفر مي‌باشد و اگر فشار بيش از اين باشد باعث ايجاد پديده شيارسازي مي‌شود.
اين فيلترها هم بصورت عمودي و هم بصورت افقي ساخته مي‌شوند. قطر فيلترهاي عمودي استاندارد از حدود 5/0 تا 3 متر و ارتفاع آن بين 7/0 الي 5/1 متر مي‌باشد. البته فيلترهاي عمودي به خاطر آنكه در تمام راستاي ارتفاع آنها عمل تصفيه فيزيكي انجام مي‌گيرد به فيلترهاي افقي ترجيح دارند. در فيلترهاي افقي آب ورودي و آب حاصل از شستشو از طريق يك كانال فلزي طولي تقسيم و يا جمع آوري مي‌گردد اما در در فيلترهاي عمودي اين عمل توسط نازلهاي ورودي از بالاي دستگاه انجام مي‌پذيرد.

همانطور كه در شكل ملاحظه مي‌شود اين فيلترها از يك بستر شن دانه‌بندي شده با خلوص 98% و يك صفحه مشبك با 50 تا 70 عدد پستانك در هر متر مربع جهت آبكشي و جلوگيري از خروج ذرات شن از دستگاه تشكيل شده است. اندازه ذرات شن كه بصورت دانه‌بندي شده و طبقاتي بروي صفحه مشبك قرار گرفته‌اند بر حسب اندازه ذرات معلق در آب تعيين مي‌شود.ترتيب قرارگيري اندازه اين ذرات از بالاي بستر بطرف پايين بستر به ترتيب درشت به ريز مي‌باشد.
بخاطر لزوم انجام دو عمل سرويس دهي دستگاه و شستشوي معكوس در دستگاه فيلتر شني ,مدار لوله كشي اين دستگاه طوري طراحي شده است كه بصورت ساده‌اي هر دو عمل را انجام دهد. كنترل فيلتر شني به سه روش 1- كنترل با شيرهاي دستي2- كنترل با شيرهاي چند راهه دستي 3- كنترل تمام اتوماتيك توسط شيرهاي چند راهه اتوماتيك انجام مي‌پذيرد كه البته لوله كشي انجام شده توسط كارخانه ايران مخزن بصورت دستي بوده و به دو روش كه در زير نشان داده شده است صورت مي پذيرد.

   
   
 

1- شير ورودي
2- شير فاضلاب
3- شير شستشوي معكوس
4- شير خروجي آب تصفيه شده
5- مانومتر
6- منهول فوقاني
7- منهول تحتاني

دستور العمل بهره برداري از دستگاه:
بعد از انجام لوله كشي هاي مربوطه نوبت به ريختن سيليس درون دستگاه ميباشد. براي اين كار از سه نوع شماره سيليس (ريز، متوسط،درشت ) استفاده ميشود.ابتدا سيليس دانه درشت را بروي صفحه نازل ريخته و از منهول تحتاني ( شماره 7) سطح آنرا كاملا صاف نموده و درب آنرا ببنديد. سپس بترتيب سيليس دانه متوسط و دانه ريز را از منهول فوقاني ( شماره 6 ) ريخته و توسط قطعه چوبي سطح آنرا صاف نماييد.در انتها درب منهول فوقاني را ببنديد.
شستشوي معكوس : شيرهاي شماره 1 و 4 بسته و شيرهاي شماره 2 و 3 باز. در اين حالت سيليس موجود در دستگاه شستشو مي شود.اينكار تا زماني ادامه مي يابد تا آب خروجي از شير شماره 2 (فاضلاب) كاملا صاف شود.
نحوه استفاده : شيرهاي شماره 1 و 4 باز و شيرهاي شماره 2 و 3 بسته . در اين حالت دستگاه آب ورودي را تصفيه مي نمايد و آب زلال از شير شماره 4 خارج ميشود.
در نگهداري فيلترها نكته بسيار مهم آن است كه در مواقع تعطيلي بيش از سه هفته، صلاح اين است كه آنها را كاملاً از آب تخليه نماييم. اما اگر زمان تعطيلي كار دستگاه حدود 2 تا 3 هفته است بهتر است كه فيلترها تخليه نشوند چون براي راه‌اندازي مجدد به دقت نسبتاً زيادي نياز است تا بستر فيلتر شكل مطلوب به خود را بگيرد. در اين حالت با بستن شير خروجي فيلتر، آب را داخل فيلتر نگه مي‌داريم.

Model

 

Capacity

(m3/hr )

Dimension

D*H (cm)

Pipe Sizing

(inch)

Thickness

(mm)

Weight of Sand

( Kg )

IMSF.1

1

50*70

1 1/4"

3,4

160

IMSF.2

2

50*125

1 1/4"

3,4

280

IMSF.3

2.5

70*100

1 1/2"

3,4

440

IMSF.4

3

62*130

1 1/2"

3,4

480

IMSF.5

5

80*150

1 1/2"

4,5

800

IMSF.6

6.5

90*150

2

4,5

1080

IMSF.7

8.5

103*150

2

4,5

1400

IMSF.8

12.5

125*150

2 1/2"

4,5,6

2040

IMSF.9

15

138*150

2 1/2"

5,6

2480

IMSF.10

18

150*150

3

5,6,8

2920

IMSF.11

20

160*150

3

6,8

3320

IMSF.12

25

178*150

4

6,8

4120

IMSF.13

31.5

200*150

4

6,8,10

5200

IMSF.14

35

210*150

4

6,8,10

5720

IMSF.15

40

225*150

4

8,10

6560

IMSF.16

49.5

250*150

4

8,10

8120

IMSF.17

60

270*150

6

8,10,12

9480

IMSF.18

70

300*150

6

8,10,12

11720

 


بازدیدها : 3016

Scroll To Top